Dejavnosti (Slo)

During the implementation of the project, variMed izvajanjem projekta so predvidene različne aktivnosti:

  1. Izobraževalna dejavnost za učitelje

Prva je učna dejavnost za učitelje, katere cilj je doseči izboljšanje kakovosti izobraževanja z zagotavljanjem metodološkega priročnika za poučevanje efemerne umetnosti v šolskem okolju. Med učno dejavnostjo se bodo učitelji usposabljali za oblikovanje programske opreme in 3D modeliranje ter druga tehnološka orodja, da bi olajšali poučevanje in razvoj projektov s študenti.

Umetniška komponenta bo zasnovana kot orodje za izboljšanje ključnih spretnosti študentov. Na koncu usposabljanja bodo morali učitelji razviti projekt, ki vključuje efemerno umetnost, ki se bo izvajal v njihovih izobraževalnih centrih, da bi preizkusili metodološki pristop, ki so ga usvojili, in svoje novo znanje prenesli na učence.

  1. Implementation of Art EphemerIzvajanje umetnostno efemernih projektov v šolah

Druga dejavnost bo vključevala izvajanje umetnostno efemernih projektov v šolah. Ta dejavnost je bistvena za prikaz, kako pomembna je uporaba efemerne umetnosti kot orodja za razvoj osmih ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje

Učitelji bodo imeli štiri mesece za izvajanje projektov efemerne umetnosti v svojih šolah, spodbujanje skupnih dejavnosti in dela v multidisciplinarnih skupinah, ki bodo krepile družbene in državljanske kompetence učencev.

Učenci bodo izboljšali svoje komunikacijske sposobnosti v maternem jeziku in v tujih jezikih. Učenci bodo izboljšali svoje komunikacijske sposobnosti v maternem jeziku in v tujih jezikih. Med realizacijo projekta se bodo naučili komunicirati s sošolci in določiti svoje dolžnosti v delovni skupini: eden od njih bo zadolžen za poročanje o projektu, drugi za dokumentiranje, tretji za fotografiranje, itd. Izboljšali bodo svoje komunikacijske sposobnosti v tujih jezikih, saj bodo komunicirali z učenci iz drugih držav. Angleščina je komunikacijski jezik tega projekta in bo uporabljen za predstavitev in realizacijo video posnetkov projektov. Svoje matematične kompetence bodo izboljšali z izračuni, ukrepi za uporabo obsega kot orodja za izdelavo umetniških skulptur. Cilj te dejavnosti je osebni razvoj učencev s kritičnim razmišljanjem in uresničevanjem medosebnih veščin.

Efemerna umetnost pomaga pretvoriti idejo v resničnost, kar bo povečalo občutek pobude in podjetnosti študentov. Uresničevanje projekta je povezano z ustvarjalnostjo, inovativnostjo in prevzemanjem tveganj ter zmožnostjo načrtovanja in upravljanja vsake faze za dosego svojega cilja. S to dejavnostjo bodo učenci uresničili svoje kulturno zavedanje in izražanje, spoznali in cenili bodo pomen ustvarjalnega izražanja idej, izkušenj in čustev skozi minljivo umetnost.

Med aktivnostmi šolskih prireditev v vsaki državi bodo vsi likovni projekti, ki so jih ustvarili učenci, prikazani na razstavi, v kateri bodo sodelovale njihove družine, organi oblasti, učitelji itd. Strokovna komisija bo ocenila umetnine ter izbrala zmagovalno ekipo, ki ji bodo ponudili posebno nagrado.

Zmagovalna skupina bo imela priložnost sodelovati v izmenjavi učencev, kar je tretja aktivnost, predlagana v projektu.

  1. Mladinska izmenjava

Mladinska izmenjava bo potekala v Ankari v Turčiji, učenci v spremstvu učitelja bodo imeli možnost spoznati nove kulture in ljudi, deliti ideje in različne življenjske sloge, okrepiti evropsko zavest, izboljšati svoje komunikacijske sposobnosti v tujih jezikih s pomočjo participativne metodologije.

  1. Sklepni dogodek

Ob koncu projekta je v Španiji načrtovan sklepni dogodek, na katerem bodo sodelovali tudi vsi projektni partnerji, saj bo dogodek potekal na šestem in zadnjem mednarodnem srečanju v Madridu

This event will take place in the center of the city of Madrid, to promote Ta dogodek bo potekal v središču mesta Madrid, da bi spodbudil dostopnost in sodelovanje čim večjega števila ljudi. Prireditev bo potekala v dvorani dogodkov v pisarni Evropskega parlamenta v Madridu. Ciljno občinstvo večkratnega dogodka bo raznoliko, da se poveča učinek projekta in spodbudi zanimanje ter razširjanje o metodah in rezultatih: izobraževalnih centrov, zlasti osnovnega in srednjega izobraževanja; mladinske organizacije; umetniška združenja; kulturne organizacije; člani tehničnega odbora za pripravo metodološkega priročnika; različni mediji, ki podpirajo razširjanje projekta.

Cilji dogodka so: 

Predstaviti program Erasmus+ in njegove možnosti.

Predstavitev Metodološkega priročnika za poučevanje efemerne umetnosti..

Razširiti intelektualni izdelek.

It will be divideRazdeljen bo na več delov:

Odprtje s strani pristojnega organa.

Predstavitev projekta, njegovih ciljev, dejavnosti, intelektualnega izdelka, rezultatov in vpliva. Za ta del bo odgovoren AIDEJOVEN kot koordinator projekta

Računali bomo tudi na sodelovanje različnih vpletenih partnerjev, kot so strokovnjaki, učitelji itd. iz vsake države, ki bodo delili svoje izkušnje in koristi, ki jih je projekt prinesel njihovim študentom. 

Dogodek bodo predvajali vsi projektni partnerji na svojem socialnem omrežju in v svojem delovalnem območju.

Po zaključku sklepnega dogodka bodo vsi podatki, videoposnetki, govori in zaključki naloženi na spletno stran projekta ter na spletna mesta vsakega od partnerjev.