Hakkimizda (Tr)

Proje, İspanya, İtalya, Slovenya ve Türkiye’den eğitim topluluğu içindeki farklı kuruluşların ortaklığıyla uygulanacaktır. Bu projeye dahil olan altı ortak arasında, Avrupa projelerinde ve okulu bırakmanın önlenmesi ve içerme araçları olarak sanat ve yaratıcılığı teşvik eden yeni eğitim metodolojilerinin geliştirilmesi alanında geniş deneyime sahip üç kar amacı gütmeyen kuruluş bulunmaktadır:

AIDEJOVEN (İspanya) koordinasyon örgütü, gençler arasındaki sivil ve sosyal yetkinlikleri geliştirmeye yönelik, yeni teknolojilerin kullanımı kültürel ve sanatsal faaliyetlerin teşviki, tiyatro ve sosyal çevre gibi  non-formal ve informal eğitim içinde yer alan yeni eğitim metodolojileri yoluyla gençlik alanında uzun bir çalışma geçmişine sahiptir.

LKL Derneği (İtalya), eğitim alanında faaliyet gösteren, non-formal eğitim yoluyla yenilikçi araçların araştırılması, dezavantajlı veya sosyal ve/veya psikolojik sorunlar ve/veya okul eğitimi ve erken ayrılma ile ilgili sorunlar gösteren gençlerin bakımında ailelere ve profesyonellere yardım gibi faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. İtalya ve Avrupa’daki okullar arasında bölgelerine güçlü bir katılımla sürekli bir işbirlikçi ağı sürdürmektedir. Başkanı, Vasto Belediyesi’ne bağlı olan «GENÇLİk BİLGİ NOKTASI»ndan da sorumludur.

EPEKA Slovenya (Slovenya) sanat, kültür ve eğitim programları ve teknolojisi için bir bilim ve araştırma derneğidir. Faaliyetleri, başta gençler ve kadınlar olmak üzere savunmasız grupların haklarının desteklenmesiyle yakından bağlantılıdır. Kilit becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmek ve iş piyasasına yaklaştırmak için yeni eğitim araçlarının oluşturulması yoluyla daha az fırsata sahip gençler için çeşitli eğitim faaliyetleri yürütürler.

Öte yandan, bölgesel ve yerel düzeyde bir kamu kurumu vardır:

ANKARA AILE VE SOSYAL HIZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ ASHM, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının taşra teşkilatı olan Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ankara’da sosyal hizmetler ve sosyal yardımları farklı  kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile  işbirliğinde uygular. Aile, kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engellilerle ilgili çalışmalar yürüten İl Müdürlüğü, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal hizmetleri yerel düzeyde gerçekleştirir.

Ve iki eğitim merkezi:

CEIP SEIS DE DICIEMBRE Temel Eğitim Kamu Merkezi (Torrejón de Ardoz, Madrid). Bu merkez Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımına odaklanmaktadır. Yeni teknolojiler aracılığıyla dilsel, matematiksel ve bilimsel yetkinlikleri ve İngilizce dilini geliştirmek için her yıl eğitim projeleri geliştirmektedirler.

POLO LICEALE STATALE «R. MATTIOLI İtalya’nın Vasto kentindeki Ortaöğretim Kamu Merkezi, Fen ve Matematik ağırlıklı bir ortaöğretim okuludur. Okulun hedefleri, öğrencilerin vatandaşlar ve profesyoneller olarak aktif bir rol oynamaları için bilgi, araç ve beceriler kazanmalarını sağlamak, dilsel ve kültürel çeşitlilik bilgisini teşvik ederek Avrupa Birliği’ne aidiyet duygusunu güçlendirmek ve yabancı bir dilde mesleki beceriler geliştirmektir.