O nas (Slo)

Projekt bo izvajalo združenje različnih organizacij izobraževalne skupnosti iz Španije, Italije, Slovenije in Turčije. Med šestimi partnerji, vključenimi v ta projekt, so tri neprofitne organizacije z bogatimi izkušnjami pri evropskih projektih in na področju razvoja novih izobraževalnih metodologij, ki spodbujajo umetnost in ustvarjalnost kot orodje vklučevanja:

AIDEJOVEN (ŠPANIJA), usklajevalna organizacija, ki ima dolgo zgodovino delovanja na področju mladih z novimi izobraževalnimi metodologijami v okviru neformalnega in priložnostnega izobraževanja, kot so uporaba novih tehnologij, spodbujanje kulturnih in umetniških dejavnosti, gledališče in cirkus, katerega cilj je izboljšati državljanskih in socialnih kompetenc med mladimi.

LA ASOCIACION (ITALIJA) je neprofilna organizacija, ki je dejavna na področju izobraževanja, raziskovanja inovativnih orodij prek neformalnega izobraževanja, pomoči dužinam in strokovnjakom, pri oskrbi mladih, ki so prikrajšani ali kažejo socialne in/ali psihološke težave in/ali težave, povezane s šolskim izobraževanjem in zgodnjo opustitvijo šolanja. Ohranja stalno mrežo sodelavcev med šolami v Italiji in Evropi z močno udeležbo v njihovi regiji. Njen predsednik je odgovoren tudi za »INFORMACIJSKO TOČKO MLADIH«, ki je odvisna od občine Vasto.

EPEKA SLOVENIA (SLOVENIJA) je znanstveno in investicijsko združenje umetniških, kulturnih, izobraževalnih in tehnoloških programov. Njihove dejavnosti so povezane s spodbujanjem pravic ranljivih skupin, zlasti mladih in žensk. Izvaja različne izobraževalne dejavnosti za mlade z manj priložnostmi, z ustvarjanjem novih izobraževalnih orodij, da bi izboljšali svoje ključne veščine in kompetence ter jih približali trgu dela. 

Po drugi strani pa obstaja javni zavod na regionalni in lokalni ravni:

MÜDÜRLÜĞÜ VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKALAR. Pokrajinski direktorat za družinsko in socialno politiko Ankare (Turčija) odloča o socialnih politikah povezanih z družino, ženskami, otroki, starejšimi in invalidi. Razvijajo in izvajajo dejavnosti v zvezi s socialnimi storitvami ter solidarnostjo in sodelovanjem med drugimi institucijami in nevladnimi organizacijami. Imajo bogate izkušnje z evropskimi projekti. Poleg tega ima kot javna ustanova vire in stike z odgovornimi za izobraževalne kompetence, s katerimi tesno sodeluje. 

In dva izobraževalna centra:

CEIP SEIS DE DICIEMBRE Javni center za primarno izobraževanje (Torrejón de Ardoz, Madrid). Ta center se osredotoča na uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Vsako leto razvijajo izobraževalne projekte za izboljšanje jezikovnih, matematičnih in naravoslovnih kompetenc ter angleškega jezika s pomočjo novih tehnologij.

POLO LICEALE STATALE «R. MATTIOLI» Javni center za srednješolsko izobraževanje v Vastu v Italiji je srednja šola s poudarkom na naravoslovju in matematiki.  Cilji šole so omogočiti dijakom, da pridobijo znanje, orodja in spretnosti za aktivno vlogo državljanov in strokovnjakov, okrepiti občutek pripadnosti Evropski uniji s spodbujanjem poznavanja jezikovne in kulturne raznolikosti ter razviti poklicne spretnosti v tujem jeziku.