Intelektualni izdelek (Slo)

Načrtovan je nastanek intelektualnega produkta «METODOLOŠKI VODIČ ZA UČENJE EFEMERNE UMETNOSTI V ŠOLI», ki bo oblikoval nove izobraževalne pristope za spodbujanje poklicnega razvoja in dostopa do zaposlitve prihodnjih generacij na kulturno -umetniškem področju z razvojem ključne veščine in kompetence.

Ciljna skupina bodo učitelji, ki jim bodo vsebine koristile med usposabljanjem, pa tudi učenci, ki bodo uživali v izvajanju projektov Art Ephemeral v svojih šolah in razvijali digitalno, podjetniško, izrazno žilico in spretnosti določanja ciljev s sodelovalnimi aktivnostmi in ker bo drugi del vključeval njihove projekte, ki bodo zmagovalcem namenili poseben prostor.

Na ta način je ustvarjen celoten vodnik, ki vključuje vse pomembne vidike tega projekta: dejavnosti, ki spodbujajo vključevanje študentov, zlasti tistih z manj priložnostmi v šolskem okolju prek informacij in neformalnega učenja (vključno z digitalnim delom in uporabo novih tehnologij) s kulturno in ustvarjalno komponento, ki učencem pomaga pri pridobivanju ključnih znanj in kompetenc. Učiteljem pa zagotoviti orodja za poučevanje efemerne umetnosti, ki jih je mogoče uporabiti za različne predmete v šoli in/ali kot del učnega načrta likovne umetnosti.