Uluslararasi Toplantilar (Tr)

4’ü yüz yüze ve 2’si video konferans yoluyla olmak üzere toplam 6 ulusötesi toplantı yapılacaktır. Toplantılar, proje çıktılarının tasarımı, geliştirilmesi ve sunumuna denk gelen proje süresinin 2 yılı boyunca gerçekleştirilecektir.

Ana amaç, bir sonraki online ve ulusötesi toplantıların tarihlerini belirterek gelecekteki eylemler için bir yol haritası oluşturmaktır.

Haziran 2021 – 1. Açılış ​​Video Konferans Toplantısı

 • Ortakların ve kuruluşlarının sunumu: her kuruluşun en önemli projeleri ve en iyi uygulamaları.
 • Programın mali kuralları: koordinatör kuruluş tarafından sunum.
 • Sorumlulukların dağılımı, sonuçların yaygınlaştırılması planı, kalite değerlendirmesi ve önemli tarihler ve risk yönetim planı.
 • Proje çalışma planının genel revizyonu: hedefler, sonuçlar ve geliştirilecek entelektüel ürünler.

Ekim 2021 – Süre 3 gün (1 gezi) 2. Uluslararası Toplantı (Vasto, İtalya)

 • Geçici Sanat Öğretimi için Metodolojik Kılavuz’un ilk bölümünün detaylandırılması üzerinde çalışacak olan Teknik Komite’nin oluşturulması.
 • «Okulda Geçici Sanat Öğretimi için Metodolojik Kılavuz’un ilk bölümünün detaylandırılmasıyla ilgili güncellemeler.
 • Projenin eylemlerinin ve sonuçlarının kalitesinin değerlendirilmesi.
 • Uygunluğun doğrulanması: Sonuçların Yayılması Planı, Çalışma Programı, Mali Plan.
 • Metodolojik Kılavuzun ilerleyişi üzerine tartışma.
 • Öğrenci Değişim hareketliliğinin gelişimi hakkında tartışma.
 • İtalya’daki Eğitim Merkezlerini ziyaret
 • Sonraki etkinliği planlama: Öğretmenler için Eğitim Etkinliği.

Ocak 2022 – Süre 3 gün (1 gezi) 3. Uluslararası Toplantı (Maribor, Slovenya)

 • «Okulda Geçici Sanat Öğretimi için Metodolojik Kılavuz»un ilk bölümünün sunumu.
 •  Eğitim Faaliyetinin sonuçlarının ve hedeflerinin analizi.
 • Slovenya’daki katılımcı okulları ziyaret etme.
 • Uygunluğun doğrulanması: Yaygınlaştırma Planı, Çalışma Programı, Mali Plan ve değerlendirme sonucu.

Haziran 2022 – 4. Uluslararası Video Konferans Toplantısı

 • Uygunluğun doğrulanması: Yaygınlaştırma Planı, Çalışma Programı, Mali Plan, Ara Değerlendirme.
 • Öğretmenlerin Metodolojik Kılavuzun uygulanmasına yönelik izlenimlerinin değerlendirilmesi.
 • Okul Etkinliği geliştirilen ve sunulan projelerin değerlendirilmesi.
 • Bir sonraki aktiviteyi planlama: Öğrenci Değişim Hareketliliği.
 • Türkiye’deki katılımcı okulları ziyaret etme.

Ekim 2022 – – 3 gün (1 gezi) 5. Uluslararası Toplantı (Ankara, Türkiye)

 • Okulda Geçici Sanat Öğretimi için Metodolojik Rehber’in ikinci bölümünün detaylandırılmasının takibi.
 • Öğrenci Değişim Hareketliliğinin değerlendirilmesi.
 • Okullardaki öğretmenler tarafından geliştirilen projelerin sunumu.
 • Projenin eylem ve sonuçlarının kalite değerlendirmesi. Buradaki temel amaç, rehberin uygulanmasında tespit edilen olası sorunları toplamaktır.
 • Türkiye’deki katılımcı okullara ziyaret.

Şubat 2023 – 3 gün (1 gezi) 6. Uluslararası Toplantı (Madrid, İspanya)

 • Projenin nihai değerlendirmesi ve kapanışı.
 • Sonuçların sunumu.
 • Entelektüel çıktının sunumu.
 • İspanya’daki katılımcı okulları ziyaret etme.
 • Projenin eylemlerinin ve sonuçlarının nihai kalite değerlendirmesi.