Çiktilar (Tr)

“METHDOLOGICAL GUIDE ART-EPHEMERAL IN SCHOOL EDUCATION” adlı proje çıktısının oluşturulması planlanmaktadır. Bu çıktı,  temel beceri ile yetkinliklerin geliştirilmesi yoluyla gelecek nesillerin mesleki gelişimlerini ve kültürel, sanatsal alanda istihdama erişimlerini teşvik etmek için yeni eğitim yaklaşımları oluşturacaktır.

Hedef grubu şu şekilde belirlenmiştir; eğitim faaliyeti sırasında içeriklerden yararlanacak öğretmenler ve geçici sanat alanındaki projelerinin okullarında uygulanmasından keyif alacak ve işbirlikçi etkinliklerle dijital, girişimcilik, ifade ve hedef belirleme becerilerini geliştirecek olan öğrenciler. Projenin ikinci bölümü, kazananlara özel bir alan ayırarak hedef grupların projelerini içerecektir.

Böylece, bu projenin tüm önemli yönlerini içeren eksiksiz bir kılavuz oluşturulacaktır. Kılavuzda yer alan etkinlikler informal ve non-formal öğrenme yoluyla (dijital çalışma ve bilgisayar kullanımı dâhil), özellikle okul ortamında daha az fırsata sahip olan öğrencilerin içerilmesini teşvik edecektir.

Etkinlikler öğrencilerin temel beceri ve yeterlilikleri edinmelerine yardımcı olacak kültürel ve yaratıcı bir bileşenleri içerecektir. Ayrıca öğretmenlere okulda ve/veya görsel ve plastik sanatlar alanındaki müfredatının bir parçası olarak geçici sanat öğretimi için farklı konularda uygulanabilecek araçlar sağlayacaktır.